ติดต่อเรา

การบูรณาการซอฟต์แวร์

ตามคำขอของคุณ เราจะให้คุณด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันเงินเดิน

1 เดินห้องน้ําเดียวกัน

3 มนุษย์เครื่องจักรปฏิสัมพันธ์ u074 ใบหน้ามนุษย์ สถานีค้าปลีกและวิ่งออนไลน์หลาย เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีเกือบ 60000 เครื่องวิ่งออนไลน์ในเวลาเดียวกัน

service.png

เครื่องหยอดเหรียญ